ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI FIRMY LANTRANS

INFORMACJA O ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI FIRMY LANTRANS

  • Firma Lantrans poważnie traktuje prywatność użytkowników. Ten dokument opisuje zasady firmy Lantrans dotyczące przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia stosowane w celu ochrony tych danych oraz przysługujące Ci prawa: dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia oraz wniesienia skargi.
  • Firma Lantrans poważnie traktuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych zasad ochrony prywatności jako zestawu minimalnych wymagań związanych z ochroną danych. Twoje dane będą przetwarzane i przekazywane wyłącznie w ściśle określonych i uzasadnionych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Niniejsze zasady zapewniają stosowny poziom ochrony danych osobowych gromadzonych, używanych i przesyłanych wewnątrz Grupy Lantrans oraz przez zaufane podmioty zewnętrzne. Firma Lantrans ogranicza używane dane osobowe do niezbędnego minimum.
  • Korzystamy z oprogramowania monitorującego wzorce ruchu klientów i użytkowania witryny w celu doskonalenia projektu i układu witryny. To oprogramowanie nie umożliwia nam gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację osób.
W jakich przypadkach zbieramy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy dokonujesz rezerwacji, podróżujesz na pokładzie naszych statków, korzystasz z naszych witryn internetowych lub używasz naszych telefonicznych centrów obsługi. Zbieramy Twoje dane osobowe również wtedy, gdy rezerwujesz nasze usługi transportowe lub logistyczne.

W jakim celu zbieramy i wykorzystujemy te dane osobowe?

Zapisanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia umowy (dokonania rezerwacji) i przekazywania przez nas komunikatów dotyczących obsługi rezerwacji. Ponadto istnieją przepisy prawne zobowiązujące firmę Lantrans do rejestrowania tożsamości pasażerów i przekazywania tych informacji odpowiednim instytucjom rządowym.

Z tego powodu prosimy o podanie imienia i nazwiska, płci, daty urodzenia lub wieku, adresu, adresu e-mail oraz numeru rejestracyjnego pojazdu (w stosownych przypadkach). Numer paszportu może być rejestrowany w celu potwierdzenia tożsamości przy dokonywaniu rezerwacji lub przy odprawie na terminalu. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby można było się z Tobą szybko skontaktować w przypadku problemu z rezerwacją. Gromadzimy również wszelkie informacje o potrzebie specjalnej opieki lub pomocy w razie wypadku, o ile zostaną podane.

Dodatkowo na podstawie informacji gromadzonych w związku z rezerwacjami i zakupami na pokładzie naszych statków tworzymy statystyki, które służą do ulepszania naszych usług. W przypadku zakupu na pokładzie możemy poprosić o okazanie karty pokładowej. Te informacje są używane tylko na potrzeby statystyki. Masz prawo odmówić okazania karty pokładowej przy zakupach na pokładzie. Jeśli nie chcesz, abyśmy używali danych dotyczących Twojej rezerwacji w naszych statystykach, poinformuj nas o tym.

W przypadku rezerwacji telefonicznej w niektórych państwach jesteśmy zobowiązani do przechowywania zapisu rozmowy telefonicznej do celów dokumentacji, przez okres wynoszący maksymalnie jeden rok.

Płatności internetowe

Podczas dokonywania płatności internetowej nastąpi przekierowanie do bezpiecznej strony internetowej, na której podasz dane swojej karty płatniczej.

Wszystkie płatności są obsługiwane za pośrednictwem platformy zaufanego partnera i weryfikowane zgodnie z najwyższymi standardami zabezpieczeń i ochrony danych kart. Nie przetwarzamy i nie przechowujemy żadnych danych kart w firmie Lantrans. Jeśli jednak masz pytania dotyczące postępowania z danymi Twojej karty płatniczej, skontaktuj się z firmą Lantrans — przekażemy je naszemu partnerowi obsługującemu płatności.

Profil osobisty

Dane osobowe są też używane w przypadku utworzenia profilu w dowolnej witrynie firmy Lantrans. Jeśli utworzysz profil w witrynie firmy Lantrans i wyrazisz zgodę, zarejestrujemy zakup oraz użyjemy tych informacji w celu kierowania do Ciebie informacji, ofert i opisów produktów, a także w celu skuteczniejszego administrowania profilem. Te informacje służą także do rozpoznawania rezerwacji podróży (o ile się zalogowano) i kontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Te informacje są również używane do celów statystycznych oraz do organizacji konkursów.

Jak chronimy dane osobowe?

Podczas rezerwacji używamy bezpiecznego oprogramowania serwerowego, które szyfruje wszystkie wprowadzone informacje przed ich wysłaniem do nas. Takie szyfrowanie gwarantuje odpowiednią ochronę informacji przed nieautoryzowanym przechwyceniem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe zawarte w rezerwacji będą przechowywane przez czas odpowiadający okresowi, w którym mogą być zgłaszane roszczenia.

Jeśli zarejestrujesz profil lub zasubskrybujesz usługę opartą na poczcie e-mail, zachowamy Twoje dane osobowe do momentu usunięcia profilu lub zrezygnowania z subskrypcji biuletynu. Te informacje ułatwią dokonywanie kolejnych rezerwacji dzięki zapisaniu Twoich danych osobowych.

Aby zapewnić, że posiadane przez nas dane klientów są aktualne, będziemy zachęcać do bieżącego wprowadzania odpowiednich zmian w profilu. Profile, które nie zostały aktywowane lub nie były używane przez okres 3 lat, zostaną usunięte.

Subskrypcja usług e-mail i konkursy

Oferując subskrypcję usług e-mail i usług marketingowych, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, co umożliwi nam wysyłanie Ci biuletynu e-mail. Podanie imienia i nazwiska nie jest wymagane do korzystania z subskrypcji e-mail. W każdej chwili masz możliwość rezygnacji z tej usługi przez kliknięcie odpowiedniego linku w biuletynie. Kiedy bierzesz udział w konkursie lub korzystasz z innej oferty promocyjnej, możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego i adresu e-mail. Te dane są potrzebne do administrowania konkursami i powiadamiania zwycięzców.

Aplikacje mobilne

Firma lantrans udostępnia kilka aplikacji mobilnych w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów. Wszelkie ograniczenia wymienione w tych zasadach ochrony prywatności obowiązują również w przypadku korzystania z tych aplikacji. W aplikacjach jest używane oprogramowanie Google Analytics i Firebase do anonimowego pomiaru ich użycia. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcji konkretnej aplikacji (na przykład informacje dotyczące Twojej aktualnej lokalizacji na świecie). Wszelkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych aplikacji są używane wyłącznie przez firmę lantrans i nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem wymienionych powyżej narzędzi.

Czy firma Lantrans udostępnia gromadzone dane innym podmiotom?

Dane osobowe są udostępniane wewnątrz grupy Lantrans ze względu na współdzielony system rezerwacyjny. Nasze wewnętrzne zasady i umowy gwarantują odpowiedni poziom ochrony niezależnie od tego, gdzie w firmie Lantrans znajdują się Twoje dane.

Nie przekazujemy danych umożliwiających identyfikację osoby, dotyczących użytkowników czy klientów, innym podmiotom, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • Usługodawcy i doradcy, z którymi współpracujemy w celu realizacji określonych usług, na przykład hotele i organizatorzy zajęć, biorący udział w realizacji zarezerwowanej podróży. W takich przypadkach te podmioty będą indywidualnymi administratorami danych.
  • W określonych prawem przypadkach:
  • Firma Lantrans może przekazywać zagregowane dane statystyczne dotyczące swoich klientów, sprzedaży, wzorców ruchu czy klientów z kartami lojalnościowymi oraz inne powiązane informacje swoim partnerom zewnętrznym.
  • Ponadto firma Lantrans może przekazywać informacje o swoich klientach podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi lub realizującym zadania w jej imieniu, takie jak obsługa kart płatniczych, analiza biznesowa, obsługa klienta, marketing czy badania ankietowe.
  • Firma może także upoważnić podmioty zewnętrzne do gromadzenia informacji w swoim imieniu, między innymi wówczas, gdy jest to niezbędne do zapewnienia działania określonych funkcji witryny internetowej lub gdy ułatwia dostosowanie reklam internetowych do zainteresowań odbiorcy.
  • W przypadku zbycia majątku lub praw firmy Lantrans, jej pracowników i innych osób lub w przypadku sprzedaży lub likwidacji dowolnej części firmy lub jej majątku..

W każdym takim przypadku informacje będą udostępniane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, wyłącznie zaufanym podmiotom.

Dokładamy wszelkich starań, aby jasno informować o sposobie korzystania z Twoich danych i ich ewentualnego ujawniania w momencie otrzymania tych danych. Jeśli nie jest to możliwe w momencie otrzymania danych, przekażemy te informacje najszybciej, jak będzie to możliwe, o ile nie istnieją uzasadnione przeszkody, na przykład związane z wykrywaniem przestępstw i zapobieganiem im lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

Ochrona i bezpieczeństwo na pokładzie

Po dogłębnym śledztwie imiona i nazwiska niepożądanych pasażerów zostaną umieszczone na wewnętrznej liście osób, które nie mogą tworzyć rezerwacji ani podróżować naszymi statkami, jeśli kapitan uzna, że będą one stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, a także jeśli tak stanowi regulamin podróży. Pasażerowie są uznawani za stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli narażą na niebezpieczeństwo siebie, statek, załogę lub innych pasażerów, jeśli ich zachowanie było nieodpowiednie podczas wcześniejszej podróży, a także w przypadku zignorowania przepisów lub wymagań bezpieczeństwa. Firma Lantrans poinformuje pasażerów o konieczności rejestracji i zapisze wymagane dane osobowe zablokowanych pasażerów w celu uniemożliwienia osobom uznanym za stwarzające zagrożenie rezerwacji podróży naszymi statkami przez ustalony czas. Informacje te nigdy nie są przechowywane dłużej niż to konieczne.